Voorstel voor het houden van een rondetafelgesprek/gesprek met de Taskforce over samenwerking kinderopvang en onderwijs

Uitgelicht:

Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) zal een voorstel voor het houden van een rondetafelgesprek/gesprek met de Taskforce over samenwerking kinderopvang en onderwijs op schrift stellen en aan de commissie voorleggen. Dit wordt tijdens de volgende procedurevergadering besproken.


O.a.:

26. Agendapunt: Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark – 25 april 2018
Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang – 31322-361
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.
Volgcommissie(s): FIN
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark – 9 juli 2018
Antwoorden op vragen van de commissie over aanpassing
financieringssystematiek kinderopvang – 31322-371
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

32. Agendapunt: Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en
onderwijs
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark – 13 juli 2018
Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs –
31322-373
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.
Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.
Noot: • Het lid Westerveld (GroenLinks) zal een voorstel voor het houden van een
rondetafelgesprek/gesprek met de Taskforce over samenwerking
kinderopvang en onderwijs op schrift stellen en aan de commissie
voorleggen.
Volgcommissie(s): OCW

33. Agendapunt: Stand van zaken maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark – 13 juli 2018
Stand van zaken maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning – 31322-372
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

52. Agendapunt: Toezegging tijdens het voorjaarsnotadebat over de
kinderopvangtoeslag
Zaak: Brief regering – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 25 juli 2018
Toezegging tijdens het voorjaarsnotadebat over de kinderopvangtoeslag –
31322-374
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Volgcommissie(s): FIN