Voorstel voor rondetafelgesprek samenwerking kinderopvang en onderwijs

Uitgelicht:

Dit voorstel staat geagendeerd voor de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie SZW op 9 oktober aanstaande van 16.30 tot 17.30 uur. Na goedkeuring van dit voorstel door de commissie zullen de initiatiefnemers gezamenlijk een lijst met genodigden samenstellen en zal de opzet van het rondetafelgesprek nader worden uitgewerkt. Dit zal eveneens nog aan de Tweede Kamercommissie worden voorgelegd.


Rondetafelgesprek samenwerking kinderopvang en onderwijs

Initiatiefnemers
Lisa Westerveld (GroenLinks)
Rens Raemakers (D66)
Peter Kwint (SP)
René Peters (CDA)

Aanleiding
Het vorige kabinet heeft naar aanleiding van de motie van het lid Yucel c.s. een onafhankelijke Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ingesteld. Op 27 maart 2017 is het advies Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang van de Taskforce aangeboden aan de toenmalige bewindspersonen van OCW en SZW, maar een kabinetsreactie werd overgelaten aan het nieuwe kabinet. Inmiddels is deze kabinetsreactie naar de Kamer gestuurd.

De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang blijft een actueel onderwerp. Het kabinet laat veel aan het veld over. Er zijn veel goede voorbeelden, maar ook veel knelpunten waar men tegenaan loopt. Vandaar dat het van belang is dat zowel de Taskforce als andere belanghebbenden en deskundigen hun licht laten schijnen over hoe deze samenwerking nu gaat, wat er goed gaat en wat er beter kan.

Mogelijke deelvragen:
• Welke goede voorbeelden zijn er over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang?
• Tegen welke knelpunten loopt u aan? Wat moet er gebeuren om deze knelpunten weg te werken?
• Welke ontwikkelingen zijn er op dit vlak de afgelopen jaren geweest?
• Wat is er nodig om samenwerking te bevorderen?
• Wat verwacht u van de landelijke overheid en gemeenten?

Voorstel: 3 blokken
Blok 1: Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Blok 2: Belangenorganisaties en vertegenwoordigers (ouders)
Blok 3: Het veld: scholen en kinderopvangorganisaties

Vervolg:
Na goedkeuring zullen de initiatiefnemers gezamenlijk een lijst met genodigden samenstellen en zal de opzet van het rondetafelgesprek nader worden uitgewerkt. Dit zal nog aan de Commissie worden voorgelegd. Het rondetafelgesprek zal bij voorkeur nog voor het AO Kinderopvang plaatsvinden. We stellen voor het rondetafelgesprek samen met de commissie OCW te organiseren.