Weblog- Gijs van Dijk (PvdA) | Geen sprinkhaankapitalisten in de kinderopvang

Als je als ouder je kind naar de kinderopvang brengt dan wil je dat je kind de beste zorg en aandacht krijgt.

Het kinderdagverblijf moet veilig zijn, investeert in scholing voor haar werknemers en heeft een betaalbaar tarief. Het gaat immers om je kind die je aan hen toevertrouwt. Dan wil je niet dat de eigenaar van de crèche er puur alleen zit om zoveel mogelijk geld te verdienen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor buitenlandse aandeelhouders.

Helaas zien we deze praktijken weer steeds vaker in de kinderopvang. Sprinkhaankapitalisten die kinderopvangorganisatie opkopen om een zo’n hoog mogelijk rendement op te halen. Niet de kinderen, maar de aandeelhouders staan voor de eigenaren op nummer 1.

In 2014 waren duizenden ouders en kinderen de dupe van een failliete kinderopvangorganisatie vanwege een investeringsmaatschappij. Nu zien we opnieuw dat Kids Foundation, de grootste kinderopvangorganisatie in Nederland verantwoordelijk voor de zorg van 30.000 kinderen, deze zomer is opgekocht door een Canadees investeringsmaatschappij. Maar ook andere investeringsmaatschappijen zoals Bain Capital Private Equity en Norlandia Care Group veroveren de Nederlandse kinderopvang. Deze investeringsmaatschappijen trekken kinderopvangorganisaties leeg en hangen ze vol met schulden. Een buffer voor slechte tijden, als er minder economische groei is en er dus minder kinderen naar de opvang gaan, is er niet. Terwijl een buffer juist van groot belang is voor de kinderopvang om ook te kunnen blijven bestaan in slechte tijden.

Een ander gevolg van intrede van deze investeringsmaatschappijen is dat miljoenen euro’s publiek geld voor de kinderopvang niet ten goede van opleidingen voor het personeel, een extra gezicht bij de baby’s of gewoonweg een lager tarief komen. Nee deze miljoenen euro’s belastinggeld komen terecht bij de aandeelhouders van Wall Street.

Dat vind ik niet okay. Ik wil dat publiek geld wordt uitgegeven aan een goede crèche. Als er door een kinderopvang winst wordt gemaakt, moet dat terug naar de kwaliteit van de opvang.

Als ouder wil je zeker zijn van goede zorg voor je kind. Dat wil ik verbeteren. Een eerste stap is om ouders beter te informeren welke partij er achter de crèche zit en wat de precieze doelstelling is. Zo kunnen ouders zelf bepalen of zij de zorg voor hun kind willen toevertrouwen aan dit soort investeringsmaatschappijen. Ook medewerkers moeten een stem krijgen als een investeringsmaatschappij voor de deur staat om de crèche op te kopen. Uiteindelijk wil ik dat winsten van de kinderopvang ook daadwerkelijk ten goede komen van de kinderopvang.