Wijziging Bekendmaking i.v.m. aanwijzing geregistreerde certificaten voor eerste hulp aan kinderen voor de kinderopvang

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2018, 2018-0000102640, tot wijziging van de Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat (Stcrt. 2017, 49283) vanwege de toevoeging van geregistreerde certificaten inzake met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat

TOELICHTING
De Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat (Stcrt. 2017, 49283) regelt de aanwijzing van geregistreerde kinder-EHBO certificaten in de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Met genoemde bekendmaking wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang.

Met deze bekendmaking wordt de Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 zodanig gewijzigd dat het certificaat Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA en het certificaat Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan Kinderen (AMR3: EHAK IKK) van CIBOT aan de bijlage worden toegevoegd. Gebleken is dat deze diploma’s voldoen aan de inhoudelijke en processuele criteria zoals opgenomen in de artikelen 8, tweede en derde lid, 9b, tweede en derde lid, en 10d, tweede en derde lid, van de Regeling Wet kinderopvang.