Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries

Uitgelicht

Dit amendement is ingediend naar aanleiding van de plenaire behandeling van de Verzamelwet SZW. Dinsdag 26 november stemt de Tweede Kamer over dit amendement en het wetsvoorstel.


35 275 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN LEIJTEN

Toelichting
Indieners zijn van mening dat werkende partners van ouders met een langdurige of chronische aandoening die vanwege deze aandoening in de dagbesteding zitten, moeten kunnen blijven werken. De huidige situatie is dat zij geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag en daarom voor de keuze staan zelf voor de kinderen te zorgen of zelf kinderopvang te betalen, iets dat in de praktijk onbetaalbaar is. De regering heeft reeds aangekondigd met een wetsvoorstel te komen waarmee dit op zijn vroegst per 2021 kan worden geregeld, maar wat indieners betreft is dit een dermate acuut probleem dat het al per ingang van 2020 moet worden aangepakt. Dit amendement regelt daarom dat ouders die een Wlz-indicatie die het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft afgegeven hebben en de andere ouder werkzaam is of een uitkering ontvangt en daarbij in een traject gericht op arbeidsinschakeling zit aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag, zodat de werkzame ouder kan blijven werken.

Dekking voor dit amendement zal worden gevonden in de Voorjaarsnota van het jaar 2020.